احکام، خمس سرمایه گذاری در بورس

انجمن‌ها: 

آیا به سرمایه ای که در بورس یا در محل دیگر سرمایه گذاری شده است، در سررسید سال خمسی، خمس تعلق می گیرد و باید خمس آن پرداخت شود ؟
✅ مبلغ سرمایه گذاری شده اگر از درآمد کسب باشد، مشمول خمس است .

منبع : اجوبه الاستفتائات حضرت آیت الله
خامنه ای

Share