ما را ببر به رویت لبخند عید فطر / علیرضا قزوه

انجمن‌ها: 

ما را ببر به رویت لبخند عید فطر / شاعر : علیرضا قزوه

ایمان ما دو نیمه شد ونان ما دو نیم
دست من و نگاه تو یا سیّدالکریم

روحم تمام زخمی و جانم تمام درد
یک امشبم ببخش به آرامش نسیم

از شعله های روز قیامت رها شدیم
افتاده ایم باز در این ورطه ی جحیم

چیزی بگو شبیه سخن گفتن شبان
حکمی بده به سادگی حکمت حکیم

ما راهیان کوی چپ و راست نیستیم
ما راست آمدیم سر راه مستقیم

ما عاشقان شهید توهستیم تا ابد
ما سالکان مرید تو بودیم از قدیم

برقی بگو وزان شود از سمت یا لطیف
اشکی بگو فرو چکد از ابر یا کریم

ما را ببر به رویت لبخند عید فطر
ما را بخوان به خلوت یا رب و یا عظیم

 

پدیدآورنده: 
Share