آنکه دستور زبان عشق را بی گزاره در نهاد ما نهاد / قیصر امین پور

انجمن‌ها: 

آنکه دستور زبان عشق را بی گزاره در نهاد ما نهاد / شاعر : قیصر امین پور

دست عشق از دامنِ دل دور باد!
می توان آیا به دل دستور داد؟

می توان آیا به دریا حکم کرد
که دلت را یادی از ساحل مباد؟

موج را آیا توان فرمود: ایست!
باد را فرمود: باید ایستاد؟

آنکه دستور زبان عشق را
بی گزاره در نهاد ما نهاد

خوب می دانست تیغ تیز را
در کف مستی نمی بایست داد

پدیدآورنده: 
Share