مرا به جشن تولد فراخوانده بودند / قیصر امین پور

انجمن‌ها: 

مرا به جشن تولد فراخوانده بودند / شاعر : قیصر امین پور

مرا
به جشن تولد
فراخوانده بودند
چرا
سر از مجلس ختم
درآورده ام؟

پدیدآورنده: 
Share