نشانه های نفاق و منافق در کلام امام سجاد علیه السلام

انجمن‌ها: 

نشانه های نفاق و منافق در کلام امام سجاد علیه السلام

الإمامُ زينُ العابدينَ عليه السلام : المُنافِقُ يَنهى ولا يَنتَهي، ويأمُرُ بما لا يأتي، إذا قامَ في الصَّلاةِ اعتَرَضَ، وإذا رَكَعَ رَبَضَ، وإذا سَجَدَ نَقَرَ، وإذا جَلَسَ شَغَرَ، يُمسي وهَمُّهُ الطَّعامُ وهُو مُفطِرٌ، ويُصبِحُ وهَمُّهُ النَّومُ ولَم يَسهَرْ، إن حَدَّثَكَ كَذبَكَ، وإن وَعَدَكَ أخلَفَكَ، وإنِ ائتَمَنتَهُ خانَكَ، وإن خالَفتَهُ اغتابَكَ.

امام زين العابدين عليه السلام :

منافق نهى مى كند و خودنهى نمى پذيرد،
به آنچه دستور مى دهد خودش عمل نمى كند،
چون به نماز ايستد به چپ و راست مى نگرد،
چون ركوع كند خود را به زمين اندازد،
چون سجده كند [مانند پرندگان] منقار به زمين زند و چون بنشيند نيم خيز نشيند [احتمالاً اين حركات ناشى از عجله و اهميت ندادن به نماز و واجبات است.]،
چون شب شود با اينكه روزه نداشته است همه اش به فكر خوردن غذاست و در روز با آنكه شب زنده دارى نكرده است، همّ و غمش خفتن است.
اگر سخنى (حديثى) به تو گويد، دروغ گويد
و اگر به تو وعده اى دهد، خلف وعده كند
و اگر به او اعتماد كنى و امانتى سپارى به تو خيانت كند
و اگر با او مخالفت كنى، پشت سرت بدگويى كند.

 

منبع : الأمالي للصدوق: 582 / 802.

Share