تمامی کدهای پیشواز مرتبط با حاج قاسم سلیمانی (همراه اول)

تمامی کدهای پیشواز مرتبط با حاج قاسم سلیمانی (همراه اول)

برای فعال سازی این سرویس ها کد موردنظر خود را به ۸۹۸۹ پیامک کنید.

کد پیشوازنام
۹۷۲۶۶خدمت به انسانیت
۹۷۲۶۴میزان فرصت
۹۷۲۶۳ترس از جان نداریم
۹۷۲۶۲دعای مستجاب
۱۰۰۰۹فرصت بحران ها
۱۰۰۰۸صدای شهید
۱۰۰۰۷سپاه سپر مردم
۱۰۰۰۶حرکت امام حسین علیه السلام
۱۰۰۰۵آرزوی شهادت
۱۰۰۰۴فرزندان جامعه ما
۱۰۰۰۳با علی باش
۱۰۰۰۲ما ملت شهادتیم
۱۰۰۰۱ترامپ قمار باز
Share