انبیادان کیمه سن تک بو، میسردیر کیم - فضولی

انجمن‌ها: 

انبیادان کیمه سن تک بو، میسردیر کیم - فضولی

ای وجودون اثری، خلقت اشیا سببی!
نبی اول وقت کی، بالفعل گرکمزدی نبی.

سیّد ابطحی و امیّ و مکیّ و زکی،
هاشمی و مدن یو قریشی و عربی*.

سبقت ذات ایله ایوان رسالت صدری،
شرف اصل ایله فهرست رُسل منتخبی.

عزم چرخ ائتدی مسیحا کی، بولا معراجین،
یئتمه‌دی منزل مقصوده طریق طلبی.

انبیادان کیمه سن تک بو، میسردیر کیم،
آدمه وجه مباهات اولا عزّ نسبی.

خلف معتبر آدم و هوا سن سن،
جعل الله فدآء لک امّی و ابی**.

یا نبی، قیلما فضولینی قاپیندان محروم،
عفو قیل، وار ایسه درگاهنه ترک ادبی.
———————————————-
* مکه لی، درس اوخومامیش، زکالی، بیر آغا دیر، هاشمی، مدینه لی، قریشی و عربیدیر.
** الله آتا آنامی سنه قربان ائتسین.

پدیدآورنده: 
Share