اشعار کردی در وصف پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله + ترجمه

انجمن‌ها: 

اشعار کردی در وصف پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله + ترجمه

ه ی پیغه مبه ری، ره هبه ری ئیسلام (ای محمد،ای پیامبر و راهنمای دین اسلام)

برژه به سه ر تا سه له وا ت و سه لام (صلوات و درود تمامی عالم هدیه برای تو باد) 

◦•●◉✿✿◉●•◦◦•●◉✿✿◉●•◦◦•●◉✿✿◉●•◦

یا ره سول الله ناوت چه ن خوشه (یا رسول الله نام تو  چه قدر زیباست)

آره قت گولاو ، بونت وه نه و شه (بوی عطر و گلاب از تو استشمام می شود )

◦•●◉✿✿◉●•◦◦•●◉✿✿◉●•◦◦•●◉✿✿◉●•◦

 یا ره سول الله، یا شای مه دینه (یا رسول الله یا شاه مدینه)

هه ر که س، عاشقته دلی مه شکینه (هر کس عاشق توست، دل شکسته تر است)

◦•●◉✿✿◉●•◦◦•●◉✿✿◉●•◦◦•●◉✿✿◉●•◦

 ئه ی یادگاری نه ته وه ی ئادم (ای یادگار اجداد پیامبر و آدم)

بو تو بو دوونیا ده ر چو له عه ده م (به خاطر تو این دنیا خلق شد)

◦•●◉✿✿◉●•◦◦•●◉✿✿◉●•◦◦•●◉✿✿◉●•◦

ریگای مه دینه بکیلم به گول ( راه مدینه را با گل خواهم کاشت)

ئاوی بو دینم به دیده و به دل ( و با تمام وجود با آب چشمانم آبیاریش می کنم)

◦•●◉✿✿◉●•◦◦•●◉✿✿◉●•◦◦•●◉✿✿◉●•◦

دل به یادی تو نوورانی ئه بی (دل با یاد تو نوورانی می شود)

له گه ل فریشته ئه بی به هاو دم (و با همه ی فرشته ها همدم خواهد شد)

Share