نماز شب هشتم ماه رمضان (زاد المعاد)

انجمن‌ها: 

نماز شب هشتم ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در بيان نمازهاى شب‌ها و دعاهاى روزها كه مشهور است. و علما در كتب دعا ذكر كرده‌اند و نزد فقير معتبر نيست و این نمازها هر دو رکعت به یک سلام می باشند.

نماز شب هشتم،

۲ ركعت، در هر ركعت حمد و ۱۰ مرتبه توحيد و بعد از سلام هزار مرتبه سبحان اللّه؛

نماز شب هشتم ماه رمضان (زاد المعاد)
مطالب مرتبط و پیشنهادی :
Share