انتظارات نادرست از ازدواج

انجمن‌ها: 

انتظارات نادرست از ازدواج

در این نوشتار قصد داریم ۱۵ مورد از  انتظارات نادرست از ازدواج را برای شما عزیزان بیان کنیم. با بخش مشاوره و تربیت ضیاءالصالحین با ما همراه باشید.

انتظارات نادرست از ازدواج

۱) انتظار نداشته باشید با ازدواج اخلاق طرف مقابل تغییر کند.
۲) انتظار نداشته باشید طرف مقابل همه نیاز های شما را برآورده کند.
۳) انتظار نداشته باشید بحث و دعوا نداشته باشید.
۴) انتظار نداشته باشید طرف مقابل همه انرژیش را صرف شما کند.
۵) انتظار نداشته باشید همسرتان حریم خصوصی نداشته باشد.
۶) انتظار نداشته باشید همسرتان قید خانواده اش را بزند.
۷) انتظار نداشته باشید به همه خواسته هایتان برسید.
۸) انتظار نداشته باشید همسرتان رابطه با دوستانش را قطع کند.
۹) انتظار نداشته باشید عقاید همسرتان را تغییر دهید.
۱۰) انتظار نداشته باشید همسرتان مثل شما رفتار کند.
۱۱) انتظار نداشته باشید همه جا باید با هم باشید.
۱۲) انتظار نداشته باشید همه رازهای همسرتان را باید بدانید.
۱۳) انتظار نداشته باشید در هر حال همسرتان درکتان کند.
۱۴) انتظار نداشته باشید روند احساسی همیشه صعودی باشد.
۱۵) انتظار نداشته باشید میل زندگی همیشه ثابت باشد در ازدواج هیچ معیاری ۱۰۰ درصد نیست.

Share