منافقان امت پیامبر در آخرالزمان

انجمن‌ها: 

منافقان امت پیامبر در آخرالزمان

در این نوشتار با «منافقان امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در آخرالزمان» آشنا شوید.

منافقان امت پیامبر در آخرالزمان

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند:

«... پس از من اقوامی خواهند آمد که غذاهای خوب و رنگارنگ می‌ خورند و بر مرکب سوار می‌ شوند، در حالی که خود را به آرایش ویژه زنان برای شوهر می‌ آرایند و همچون زنان، جلوه‌گری می‌ کنند و همانند شاهان ستمکار زندگی می‌ کنند. آنان منافقان این امت در آخرالزمان هستند که شراب می‌ نوشند و در پی بازی با دوشیزگان اند و بر مرکب شهوت سوار می‌ شوند و نمازهای جماعت را ترک می‌ گویند و با سهل انگاری، از نماز شامگاهان باز می‌ مانند و در خوردن زیاده روی می‌ کنند».

Share