حکم شرعی عده وفات

انجمن‌ها: 

حکم شرعی عده وفات

در این نوشتار قصد داریم «حکم شرعی عده وفات» را برای شما عزیزان بیان کنیم. با ضیاءالصالحین همراه باشید.

حکم شرعی عده وفات

مدت عده وفات:

الف: اگر زن آبستن نیست: چهار ماه و ده روز

ب: اگر آبستن است: تا موقع زاییدن، ولی اگر وضع حمل، قبل  از چهار ماه و ده روز اتفاق افتاده، باید تا چهارماه و ده روز پس از وفات صبر کند.

زنی که در عده وفات است این کارها بر او حرام است:

ازدواج ( چه دائم و چه موقت)

پوشیدن لباس های رنگارنگ

سرمه کشیدن و هر کاری که زینت حساب شود

نکته : در عده وفات تفاوتی بین زن یائسه و غیر یائسه و همسر دائم و موقت نیست و تمام اینها باید پس از مرگ شوهر تا مدتی که گفته شد عده نگه دارند.

حکم شرعی عده وفات

 منبع : تحریر الوسیله ج ۲، کتب الطلاق، القول فی عده الفراق ص ۳۳۸، م ۱.

Share