حکم شرعی فال گیری

انجمن‌ها: 

حکم شرعی فال گیری

در این نوشتار قصد داریم «حکم شرعی فال گیری» را برای شما عزیزان بیان کنیم. با ضیاءالصالحین همراه باشید.

حکم شرعی فال گیری

پرسش:

حکم شرعی فال گیری طبق نظرات آیات عظام خامنه ای و مکارم چیست؟

پاسخ:

آیت الله خامنه ای : سر کتاب و فال گیری اعتبار ندارد و مراجعه کردن به رمال ها و فال گیر ها جایز نیست.

آیت الله مکارم شیرازی : سر کتاب باز کردن یا فال گرفتن با قرآن یا هر کتاب دیگر و آینده نگری هیچ اعتباری ندارد و حتی در بعضی موارد، این کار نسبت به قرآن اشکال شرعی دارد؛ تنها می توان با قرآن ( طبق آداب و شرایط ) استخاره کرد.

 

 

Share