جهش علمی در عصر ظهور امام زمان علیه السلام

انجمن‌ها: 

جهش علمی در عصر ظهور امام زمان علیه السلام

در این نوشتار قصد داریم با استناد به روایتی از امام صادق علیه السلام در بیان مرحوم شیخ احمد کافی، «جهش علمی در عصر ظهور امام زمان علیه السلام» را برای شما عزیزان بیان کنیم. با ضیاءالصالحین همراه باشید.

جهش علمی در عصر ظهور امام زمان علیه السلام

امام صادق علیه السلام فرمودند:
«علم بیست و هفت حرف است. آنچه پیامبران آورده‌اند دو حرف است و مردم هم تا کنون بیش از آن دو حرف را ندانسته‌اند. پس زمانی که قائم ما قیام می‌کند، بیست و پنج حرف دیگر را بیرون می‌آورد و آن را در میان مردم منتشر می‌سازد و آن دو حرف را هم به آنها ضمیمه نموده تا آنکه بیست و هفت حرف خواهد شد.»

منبع: بحارالأنوار، ج ۵۲، ص ۳۳۶

از معجزات امام در عصر ظهور، پیشرفت‌های عجیب و عظیم علمی و تکنولوژی در تمام زمینه هاست؛ تا جایی که علم کنونی را از ۲ درجه به ۲۷ درجه ارتقاء می‌بخشد؛ و آنگاه تمام جهانیان خواهند فهمید که نمایش علمی و تکنیکی استکباری پیش از ظهور، چقدر کم مایه و پر خسارت بود.

جهش علمی در عصر ظهور امام زمان علیه السلام

[برگرفته از منبر مکتوب مرحوم شیخ احمد کافی]

 

پدیدآورنده: 
Share