علل خواندن نمازهای روزانه از زبان رسول خدا

انجمن‌ها: 

علل خواندن نمازهای روزانه از زبان رسول خدا

در این نوشتار قصد داریم علل خواندن نمازهای روزانه را از زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله برای شما عزیزان بیان کنیم. با ضیاءالصالحین همراه باشید.

علل خواندن نمازهای روزانه از زبان رسول خدا

چرا نماز صبح می خوانیم؟

صبح آغاز فعالیت شیطان است هرکه در آن ساعت نماز بگذارد وخود را در معرض نسیم الهی قرار دهد از شر شیطان در امان می ماند.

‌چرا نماز ظهر می خوانیم؟

ظهر، همه عالم تسبیح خدا می گویند زشت است که امت من تسبیح خدانگوید. و نیز ظهر وقت به جهنم رفتن جهنمیان است لذا هر که دراین ساعت مشغول عبادت شود از جهنم بیمه می شود.

چرا نماز عصر می خوانیم؟

عصر زمان خطای آدم و حوا است و ما ملزم شدیم در این ساعت نماز بخوانیم و بگوییم ما تابع دستورخداییم.

چرا نماز مغرب می خوانیم؟

مغرب لحظه پذیرفته شدن توبه حضرت آدم است و ما همه به شکرانه آن نمازمی خوانیم.

چرا نماز عشا می خوانیم؟

خداوند متعال نماز عشا را برای روشنایی و راحتی قبر امتم قرار داد.

علل خواندن نمازهای روزانه از زبان رسول خدا

Share