حکم شرعی وضو با اثر چسب زخم

انجمن‌ها: 

حکم شرعی وضو با اثر چسب زخم

در این نوشتار قصد داریم «حکم شرعی وضو با اثر چسب زخم» را برای شما عزیزان بیان کنیم. با ضیاءالصالحین همراه باشید.

حکم شرعی وضو با اثر چسب زخم

پرسش:

مدام سرُم و آمپول می زنم و اثر چسب زخم روی دستم هیچ وقت کاملا پاک نمی شود و برطرف کردن آن مشقت زیادی دارد. آیا برای وضو اشکالی پیش می آید؟

پاسخ :

اگر پاک کردن خیلی سخت باشد، هنگام وضو روی همان چسب به عنوان «جبیره» وضو بگیرید. (1)

آیت الله بهجت: باید به دستور جبیره عمل کنید و احتیاط مستحب است که هم تیمم و هم وضوی جبیره ای را انجام دهید. (2)

آیت الله سیستانی: وظیفه شما تیمم است؛ مگر آن که چسب در مواضع تیمم باشد که در این صورت لازم است بین وضو و تیمم جمع کنید. (یعنی هر دو را انجام دهید) (3)

آیت الله صافی: باید به دستور جبیره عمل کنید و بنابر احتیاط واجب اگر چسب هیچ قسمتی از اعضای تیمم را فرانگرفته یا تنها بعضی از محل تیمم را گرفته، تیمم هم بنمایید. (4)

حکم شرعی وضو با اثر چسب زخم

پی نوشت :

(1) امام، توضیح المسائل، م 338؛ سبحانی، توضیح المسائل، م 333؛ مکارم، العروه الوثقی مع تعلیقات، ج1، احکام الجبائر، م 14 و استفتائات جدید، ج1، با استفاده از س 69 و ج 3، س 141 و استفتا.
(2) بهجت، توضیح المسائل، م 342 و وسیله النجاه، م 169.
(3) سیستانی، توضیح المسائل، م 337 و المسائل المنتخبه، الجبائر، م 132 و منهاج الصالحین، ج1، م 104.
(4) صافی، توضیح المسائل، م 344.
 برگرفته از کتاب رساله مصور، ج 1، ص 158
 

Share