حکم حق حضانت طفل سالم از مادر مبتلا به ایدز

انجمن‌ها: 

حکم حق حضانت طفل سالم از مادر مبتلا به ایدز

حضرت آیت الله العظمی سیستانی به پرسشی درباره ی حق حضانت طفل سالم برای مادر مبتلا به ایدز پاسخ گفته اند.

سوال: حق حضانت طفل سالم برای مادر مبتلا به ایدز و دادن شیر آغوز و یا جز آن چیست؟

جواب: حق حضانت و سرپرستی مادر نسبت به فرزندش، ساقط نمی شود لیکن لازم است، مراقبت به عمل آید تا از سرایت بیماری پیشگیری شود و اگر احتمال سرایت ویروس،احتمالی معقول باشد و شیر خوردن مستقیم از پستان مادر برای طفل خطرناک باشد، اجتناب لازم است.

Share