حکم شرعی «موارد جواز نبش قبر مسلمان»

انجمن‌ها: 

حکم شرعی «موارد جواز نبش قبر مسلمان» طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی

در این نوشتار حکم شرعی «موارد جواز نبش قبر مسلمان را طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی» برای شما عزیزان ارائه نموده ایم. با ضیاءالصالحین همراه باشید.

حکم شرعی«موارد جواز نبش قبر مسلمان»طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی

پرسش :

در چه مواردی نبش قبر مسلمان جایز می‌باشد؟

پاسخ :

نبش قبر مسلمان در چند مورد حرام نیست:

1 ـ درصورتی‌که میّت در زمین غصبى دفن شده باشد و مالک زمین راضى نشود، همچنین اگر کفن یا چیز دیگرى که با میّت دفن شده غصبى باشد، یا چیزى از اموال میّت که به ورثه تعلّق دارد با او دفن شده باشد ورثه راضى نشوند که آن چیز در قبر بماند (مانند انگشتر یا زینت‌آلات قیمتى) حتّى اگر راضى شوند و ماندن آن در قبر اسراف باشد باید آن را بیرون آورند، امّا اگر میّت وصیت کرده که دعا یا انگشترى را مثلاً با او دفن کنند درصورتی‌که وصیت او بیش از ثلث نباشد و اسراف محسوب نشود نمی‌توانند قبر را بشکافند.

2 ـ درصورتی‌که براى اثبات حقّى لازم باشد بدن میّت را ببینند.

3 ـ در موردى که میّت را درجایی دفن کرده‌اند که نسبت به او بی‌احترامی است، مانند قبرستان کفّار، یا جایى که کثافات می‌ریزند.

4 ـ براى انجام یک مطلب شرعى که اهمیت آن از شکافتن قبر بیشتر است، مثل این‌که بخواهند بچه زنده‌ای را از شکم زن حامله بیرون آورند (البتّه معلوم است بچه مدّت کمى بعد از مادر ممکن است زنده بماند).

5 ـ درجایی که بترسند درنده‌ای به بدن میّت آسیب برساند، یا دشمن آن را بیرون آورد.

6 ـ در موردى که قسمتى از بدن میّت با او دفن‌نشده و بخواهند دفن کنند، ولى احتیاط واجب آن است که آن قسمت را طورى دفن کنند که بدن میّت ظاهر نشود.

حکم شرعی«موارد جواز نبش قبر مسلمان»طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی

Share