مِی و میخانه مست و مِی کشان مست(بیژن ترقی )

انجمن‌ها: 

مِی و میخانه مست و مِی کشان مست
زمین مست و زمان مست آسمان مست

نسیم از حلقه زلف تو بگذشت
چمن شد مست و باغ و باغبان مست

تا زدم یک جرعه می از چشم مستت
تا گرفتم جام مدهوشی ز دستت

شد زمین مست ، آسمان مست ،
 بلبلان نغمه خوان مست

باغ مست و باغبان مست
تو زمزمه ی چنگ و عود منی

نغمه خفته در تار و پود منی
تو باده ی جام و سبوی منی

مایه هستی و های و هوی منی
گرچه مست مستم ، نه می پرستم

به هر دو جهان مست عشق تو هستم
تا من چشم مست تو دیدم

ز ساغر عشقت دو جرعه چشیدم
شد زمین مست ، آسمان مست ،

 بلبلان نغمه خوان مست
باغ مست و باغبان مست ...

 

بیژن ترقی

Share

سلام با تشکر از سایت وزین شما
لطفا آهنگ این شعر رو هم بزارین