می گذرم :: می گذرم ، می گذرم(بیژن ترقی )

انجمن‌ها: 

می گذرم

می گذرم ، می گذرم
ز برای تو از جان می گذرم ، ز دیار تو گریان می گذرم

اشک آهم ، زاد راهم
می روم و دست دعا ، بر آسمان دارم

دور از یاران افتان و خیزان ،

می روم و دام بلا به پای جان دارم
من و سوزِ عشق و خانه به دوشی ،

 من و شام هجر و کنج خموشی
رهِ بی پایانی دارم من ، سر بی سامانی دارم من

رهِ بی پایانی دارم من ، سر بی سامانی دارم من
من از شهر تو چون نالان می گذرم ،

 تنها سایه ی من باشد همسفرم
این عشق تو مرا ، بنگر تا کجا کشانده

دست از دلم بردار ، که دگر طاقتم نمانده
دل سنگت کجا درد مرا می داند ،

 غم و رنج مرا تنها خدا می داند
خدا می داند
دل سنگت کجا درد مرا می داند ،

غم و رنج مرا تنها خدا می داند
خدا می داند
خدا می داند

 

 

بیژن ترقی

Share