ای ساقی :: بده ساقی از آن باده که در خانه نهفتی(بیژن ترقی)

انجمن‌ها: 

ای ساقی

بده ساقی از آن باده که در خانه نهفتی
از آن می که ز هر عاقل و فرزانه نهفتی

گشوده شد در رحمت حق در نگشایی
پری را ز چرا در شیشه غریبانه نهاشتی

گرفتارعالمی را نور هستی

 دمیده در رگ جان شور مستی
برآور دست و غوغایی به پا کن

 مگر با عاشقان پیمان نبستی

بی خبر ز داغ دلم گل نموده باغ دلم

ساقیا چراغ دلم روشن کن
می دمد فروغ سحر خیز با نشاط دگر

 شور و شوق می بنگر گلشن کن

غم فشرده نای مرا نشنوی صدای مرا
دست من به دامن تو زمانه بسته پای مرا ای ساقی
برآور دست و غوغایی به پا کن

 مگر با عاشقان پیمان نبستی

 

بیژن ترقی

Share