دیدم صنمی سرو قدی -عارف قزوینی

انجمن‌ها: 

شعر وآهنگ:عارف قزوینی(اولین تصنیف در 18 سالگی)
دستگاه:شور...خواننده:استاد شجریان.. ..... ..علیرضا افتخاری

...

    دیدم صنمی سرو قدو روی چو ماهی
    الهی تو گواهی خدایا تو پناهی
    افکنده به رخسار چومه زلف سیاهی
    الهی تو گواهی خدایا تو پناهی
    گر گویم سروش نبود سرو خرامان
    این قسم شتابان چون کبک خرامان
    ور گویم گل پیش توگل همچو گیاهی
    الهی تو گواهی خدایا تو پناهی
    این نیست مگر آینه لطف الهی
    الهی تو گواهی خدایاتو پناهی
    صدبار گداییش به از منصب شاهی
    الهی تو گواهی خدایا تو پناهی

Share

عالی بود