اگر همه از نسل حضرت آدم هستیم پس نامگذاری بعضیها به سید و غیر سید برای چیست؟

انجمن‌ها: 

اگر همه از نسل حضرت آدم هستیم پس نامگذاری بعضیها به سید و غیر سید برای چیست؟

پرسش :

مگر همه ی انسانها از نسل حضرت آدم علیه السلام نیستند؟ پس چرا بعضی سادات و بعضی عوام هستند؟ دلیلش چیست؟

اگر همه از نسل حضرت آدم (ع)هستیم پس نامگذاری  بعضی ها به سید وغیر سید برای چیست ؟

 پاسخ :

 سید در لغت به معنای سرور و مهتر است و سادات در واقع به فرزندان و نوادگان هاشم جد اعلای پیامبر گفته می شود. در تعبیر عرفی امروز به فرزندان نسل حضرت زهرا سلام الله علیها می گویند. در حالی که طبق تعریفی که در عروة الوثقی به آن اشاره کردیم، به فرزندان ابوطالب، ابولهب، حمزه و عباس نیز سید گفته می شود. زمان دقیق کاربرد واژه سید بر نوادگان پیامبر مشخص نیست، اما اسنادی موجود است که در قرن 6 قمری رواج کامل داشته است. در این عصر قبل از نام علمایی که از اولاد پیامبر بودند، کلمه سید آورده می شد. اما شیخ طوسی و نجاشی همه جا از کلمه شریف استفاده کرده اند و اگر در جایی از آنها لفظ سید دیده شده، به تنهایی ذکر نشده بلکه به صورت السید الشریف میباشد.

در حجاز نیز اهل سنت به کسانی که نسبشان به پیامبر اکرم  می رسید، شریف(جمع: شرفا) می گفته اند. مستنداتی وجود دارد که نشان می دهد این واژه از قرن چهارم برای فرزندان پیامبر به کار رفته است.در واقع جهت شناختن فرزندان پیامبر و احترام به ایشان به واسطه نسبشان، آنان با لقب «سید» از سایر افراد جدا شدند. بنابراین حرمت این اسم به خاطر انتساب به خاندان بنی هاشم است. نه نسلهای قبل از آن که بگوییم همه به حضرت آدم ختم می شویم.

 

 

پدیدآورنده: 
Share