نعمتهای خدا

انجمن‌ها: 

مبادا نعمتهای خدای متعال شما را مغرور کند.
آیت الله حق شناس(ره)

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/345