نشان منافق

انجمن‌ها: 

 پیامبر اکرم (ص):

آیَهُ المُنافِقِ ثَلاثٌ، إذا حَدَّثَ کَذِبَ وَ إذا وَعَدَ أخلَفَ وَ إذا ائتَمَنَ خانَ؛

نشان منافق سه چیز است، سخن بدروغ گوید، از وعده تخلف کند و در امانت خیانت نماید.

نهج الفصاحه:ح 8

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/341