پایداری دوستی

انجمن‌ها: 

أبد المَوَدَّهَ لِمَن وادَّکَ فَإنَّها أثبَتَ؛

آنکه با تو در دوستى مى زند با وى ره دوستى گیر که این گونه دوستى پایدارتر است.

نهج الفصاحه:ح 12

Share

استیکر این متن درتلگرام

https://t.me/stickers313/351