پلکان حرام

انجمن‌ها: 

از پلکان حرام که نمی‌شود به بام سعادت حلال رسید.

شهيد بهشتي

Share

استیکر این متن درتلگرام

https://t.me/stickers313/357