تربیت فرزند

انجمن‌ها: 

به فرزندان خود بیاموزید که چگونه زندگی کنند و چگونه بمیرند که این دنیا ، دنیایِ آزمایش است .

شهيد محمد بهنام صادقي

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/368