درمان درد

انجمن‌ها: 

همه جا بروم به بهانه تو
که مگر برسم در خانه تو
همه جا دنبال تو ميگردم
که تو ئي درمان همه دردم

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/369