گفتن حق

انجمن‌ها: 

پیامبر اکرم (ص):

 أتقَى النّاسِ مَن قالَ الحَقَّ فِیما لَه وَ عَلَیهِ؛

از همه مردم پرهیزگارتر آن کس است که حق را بر نفع و ضرر خویش بگوید.

نهج الفصاحه :ح 44

Share

استیکر این متن در تلگرام 

https://t.me/stickers313/395