سحر خیزی

انجمن‌ها: 

ابتدای سفر الی الله سحر خیزی است.

آیت الله حق شناس(ره)

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/435