گمنام بودن

انجمن‌ها: 

خوش دارم گمنام و تنها باشم تا در غوغای کشمکش های پوچ مدفون نشوم.

شهید مصطفی چمران

 

 

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/436