جمعه یعنی عید

انجمن‌ها: 

جمعه یعنی یک بهانه یک نفس
جمعه یعنی شاد بیرون از قفس
جمعه یعنی عید، یعنی پاک شو
همنشین انجم و افلاک شو

Share

استیکر این متن در تلگرام 

https://t.me/stickers313/485