بی تفاوت نبودن نسبت به جنگ

انجمن‌ها: 

جنگ چيزهاي بسياري به ما آموخته است و مجاز نيستيم كه نسبت به آنها بي‌تفاوت باشيم.
شهيد سيد عبد الرضا موسوي

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/510