اثر نیایش

انجمن‌ها: 

تنها نیایش است که مى تواند غربتِ مرگبارِ ما را به انس با جهان هستى مبدّل نماید.
علامه محمد تقی جعفرى(ره)

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/519