پاک کردن نفس

انجمن‌ها: 

در پاک کردن نفس خود جدیت به خرج دهید که وقت تنگ است.
شهيد محمد رضا حسيني

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/520