خجالت از این انتظار

انجمن‌ها: 

تـمـام هـفـته خـطـا
و غـروبـــ جـمـعه دعـا !
کـمی خـجـالـت از ایـن انـتـظـار هـم خـوب اسـت . .

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/521