اصل عدالت خواهی

انجمن‌ها: 

قوانینِ جارىِ اجتماعى، اصلى را برتر از عدالت خواهىِ فردى و اجتماعى نمى شمارد.
علامه محمد تقی جعفری(ره)

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/549