راه به ثمر رساندن شخصیت

انجمن‌ها: 

براى به ثمر رساندن شخصیّت آدمى، هیچ راهى جز کوشش و تکاپو وجود ندارد.
علامه محمد تقی جعفری(ره)

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/623