عامل افزایش معرف

انجمن‌ها: 

عمل صحیح و هدفدار، عامل افزایش معرفت است.
علامه محمد تقی جعفری(ره)

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/611