اهمیت انتقال پیام شهدا

انجمن‌ها: 

خدا می داند اگر پیام شهدا و حماسه های انها را به پشت جبهه منتقل نکنیم گنهکاریم.
شهيد عبد الله ميثمي

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/612