سن بلوغ

انجمن‌ها: 

س ۱۸۸۷. آيا معيار در سن بلوغ پسران و دختران سال شمسی است يا قمری؟
  ج. معيار، سال قمری است.
اجوبه الاستفتائات امام خامنه ای: باب  حجر و نشانه های بلوغ - س 1887

Share

استیکر این متن در تلگرام 

https://t.me/stickers313/632