انسان آگاه

انجمن‌ها: 

براى هر انسان آگاه، هر(روز) کـتابى است کـه درس هاى خواندنى درآن نوشته شده باشد
علامه محمد تقی جعفری(ره)

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/642