علاج آسان است

انجمن‌ها: 

خود را مریض نمی دانیم، وگرنه علاج آسان است.
آیت الله محمد تقی بهجت (ره)

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/667