شهر بی یار

انجمن‌ها: 

و خدا خواست که یک عمر نبیند یعقوب

شــهـر بـی یـــار مـگـر ارزش دیـدن دارد

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/669