نجس بودن مشروبات

انجمن‌ها: 

س ۳۰۱. آيا مشروبات الکلی نجس است؟
ج. مشروبات مست کننده بنا بر احتياط نجس است.
اجوبه الاستفتائات امام خامنه ای: باب طهارت - س 266

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/678