روزی خواهد آمد

انجمن‌ها: 

درانتـظار جوانه های

سبزش خواهم نشست …

می دانـم کـه روزی

خواهد آمد

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/681