انتظار در مبارزه است

انجمن‌ها: 

امام به ما آموخت که انتظار تنها در مبارزه است 
شهید  مرتضی آوینی

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/692