طریق شهادت

انجمن‌ها: 

میخواهم مثل مولایم بی سر وارد بهشت شوم.
شهید همت

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/728