کد پیشواز آهنگ های محمد اصفهانی برای همراه اول

کد پیشواز :

کد پیشواز آهنگ های محمد اصفهانی برای همراه اول : برای فعال سازی هر کدام از پیشوازها کد آهنگ مد نظر خود را به شماره 8989  ارسال نمائید.

کد پیشواز همراه اول

32572 - روزی تو خواهی آمد

32571 - اوج آسمان

30220 - اگه باشی

30216 - ناجی

30215 - رستگاران

30194 - معجزه

30192 - بی واژه

35313 - مقدمه خانه دل

35312 - عشق نهان

35311 - حسرت

32579 - پریشان بی کلام

32578 - اوج آسمان بی کلام

32577 - تو ای پری کجایی

32576 - پریشان

32575 - مهر و ماه

32574 - تنها ماندم

32573 - فریاد

35323 - دل تنگ(بی کلام)

35322 - عشق نهان(بی کلام)

35321 - خانه دل(بی کلام)

35320 - آفتاب مهربانی

35319 - دلتنگ

35318 - مقدمه دلتنگ

35317 - ای همه هستی

35316 - مقدمه ای همه هستی

35315 - خانه آیینه

35314 - خانه دل

35333 - لاله عشق

35332 - شکوه

35331 - پنجره ها

35330 - پهلوانان

35329 - سپید و سیاه

35328 - یادگار

35327 - دلواپسی ها

35326 - به یادت

35325 - حضور(فاصله)

35324 - حسرت (بی کلام)

35343 - فریاد

35342 - روزی تو خواهی آمد

35341 - اوج آسمان

35340 - پهلوانان(بی کلام)

35339 - شکوه(بی کلام)

35338 - یادگار

35337 - به یادت(بی کلام)

35336 - فاصله(بی کلام)

35335 - لاله عشق (بی کلام)

35334 - به یادت(دکلمه)

55309 - اخراجی ها 4

55308 - اخراجی ها 3

55307 - اخراجی ها 2

55306 - اخراجی ها 1

35349 - پریشان(بی کلام)

35348 - اوج آسمان(بی کلام)

35347 - تو ای پری کجایی

35346 - پریشان

35345 - مهر و ماه

35344 - تنها ماندم

55319 - ریشه ها “باران عشق”4

55318 - ریشه ها “باران عشق”3

55317 - ریشه ها “باران عشق”2

55316 - ریشه ها “باران عشق”1

55315 - اخراجی ها 10

55314 - اخراجی ها 9

55313 - اخراجی ها 8

55312 - اخراجی ها 7

55311 - اخراجی ها 6

55310 - اخراجی ها 5

69241 - گلچین اصفهانی 7

69240 - گلچین اصفهانی 6

69239 - گلچین اصفهانی 5

69238 - گلچین اصفهانی 4

69237 - گلچین اصفهانی 3

69236 - گلچین اصفهانی 2

69235 - گلچین اصفهانی 1

55322 - ریشه ها “باران عشق”7

55321 - ریشه ها “باران عشق”6

55320 - ریشه ها “باران عشق”5

Share